Τι είναι η εναντιοδρομία

Εναντιοδρομία είναι η κίνηση προς την αντίθετη φορά, με στόχο την εναρμόνιση των πολικών στοιχείων ενός οργανικού συστήματος. Τον όρο εισήγαγε ο Ηράκλειτος γύρω στο 500 πΧ, για να περιγράψει την εξελικτική νομοτέλεια των όντων και του σύμπαντος. Πολλούς αιώνες αργότερα τον επανέφερε ο Carl G.Jung, για να χαρακτηρίσει τις ψυχικές διεργασίες ολοκλήρωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Προσωπικά, υιοθετώ την εναντιο- δρομία ως μέθοδο εξισορρόπησης υπερβολών ή ελλείψεων μιας κατάστασης, στη πορεία για μια νέα. Την κατανοώ όχι τόσο σαν τη γνωστή κίνηση παλινδρόμησης του εκκρεμούς, αλλά σαν μια διαρκή διαδικασία εγγραφής πλευρών πολυγώνου μέσα σε κύκλο. Κάθε πλευρά έχει και διαφορετική οπτική και όλες οι πλευρές - οπτικές κοιτούν προς το ίδιο κέντρο. Στην εξελικτική του πορεία το άτομο ή το σύστημα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με διαφορετικές καταστάσεις, τις οποίες μπορεί να δει με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο. Όσο περισσότερο χρόνο (και χώρο) δίνει στους διαφορετικούς τρόπους θέασης της πραγματικότητας, τόσο περισσότερο εμπλουτίζει την οπτική του και προχωρά (εξελίσσεται) σε μία ανελικτική σπείρα. Δημιουργεί δηλαδή δυναμικό (dV) που το αξιοποιεί για τη παραγωγή περαιτέρω έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή προχωρά πάνω στη τροχιά χωρίς να βλέπει άλλα πράγματα, στο τέλος καταλήγει εκεί απ' όπου ξεκίνησε (dV=0), δηλαδή κινείται σε φαύλο κύκλο.