Στοχοθεσία και ενημερότητα

Εδώ και έναν αιώνα περίπου ξέρουμε από την κβαντική φυσική ότι ο παρατηρητής επηρεάζει το πείραμα, δηλαδή εστιάζοντας σ' έναν στόχο, χάνουμε χρήσιμες και κρίσιμες πληροφορίες. Επειδή τα πολλά λόγια περιττεύουν, δείτε αυτό το βίντεο και κάντε το τεστ ενημερότητας που σας προτείνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: